Att anlita en revisor

Om du driver ett byggföretag finns det många saker du behöver hålla reda på, inte minst om du har anställda. Det är offerter och fakturor som ska göras och skickas ut, jobb som ska undersökas och räknas på, löner som ska betalas ut och deadlines som ska hållas. Det är många bollar i luften samtidigt och en av de viktigaste sakerna är självklart företagets ekonomi. Om du vet att ekonomin är i goda händer och blir korrekt utförd kan du lägga fokus och energi på de andra delarna i företaget. Det gäller att prioritera när man har mycket att göra och ta hjälp av kompetenta personer runt omkring sig.

För att underlätta för dig själv och kunna fokusera på rätt saker i företaget kan en revisor vara till stor fördel. Revisor Uppsala kan hjälpa dig att hitta en revisor eller redovisningskonsult som passar för just ditt uppdrag och som kan hjälpa dig med de ekonomiska räkenskaperna. Börja med att komma fram till vad du behöver hjälp med och vilka dina behov är, sedan hör du enkelt av dig till Revisor Uppsala som sköter resten. Du får flera olika offerter som du kan jämföra och sedan är det upp till dig att välja den revisor som känns mest passande för dig och ditt företag.

En revisor är bra att anlita oavsett vilken bransch du jobbar inom. Byggbranschen är en väldigt rörlig bransch och i perioder kan det bli extra mycket att göra och hålla reda på. Under dessa perioder är det extra viktigt att ha ett bra samarbete med en revisor som hjälper dig att få de viktiga delarna i företaget att bli korrekt utförda så att du kan fokusera på resten. Det finns ingen anledning att ta på sig mer jobb än man behöver, det gäller att hitta den hjälp som är värd att ha.

Rut & Rot

Rut- och rotavdrag är en skattereduktion som dras av på arbetskostnaden och som du som konsument kan använda dig av vid hushålls- trädgårds- och byggtjänster. Det är utföraren som ansöker om rot- och rutavdrag åt dig som köpare. Efter utfört arbete görs ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. Avdraget för rotarbete får vara max 30 procent av arbetskostnaden och vid rutarbete kan man dra av upp till 50 procent på arbetskostnaden. Rot- och rutavdraget få uppnå totalt 50 000 kr per person och år.

Grundkravet för att du som konsument ska kunna nyttja rutavdraget är att arbetet måste vara utfört i din bostad. När det kommer till rotavdraget är grundkravet att du måste vara ägare till den fastighet där jobbet ska utföras. Förutom att du måste äga fastigheten, måste du även använda den som bostad. Det krävs då att byggnaden är utrustad med installationer och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad. Till bostaden räknas även garage, tvättstuga och förråd samt fritidshus eller stuga om du äger detta.

För att ha rätt till rot- och rutavdrag måste du:

  • Varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Haft utgifter för rot- och rutarbete.

Rut som är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt innebär att du kan få skatteavdrag på hushållsarbeten. Exempel på detta är tjänster som städning, barnpassning och trädgårdsarbeten.

Rot är en förkortning av Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Rotavdraget kan du nyttja vid byggnadsarbeten som exempelvis till- och ombyggnad av fastighet eller renoveringar.

Emellanåt införs det nya regler och görs förändringar kring just rut- och rotavdragen. Därför är det klokt om du alltid kollar upp vilka krav och regler som gäller när du behöver nyttja dessa avdrag. Senaste förändringen som skedde kring avdragen trädde i kraft den 1 januari 2016.