tools-15539_1920

Rut & Rot

Rut- och rotavdrag är en skattereduktion som dras av på arbetskostnaden och som du som konsument kan använda dig av vid hushålls- trädgårds- och byggtjänster. Det är utföraren som ansöker om rot- och rutavdrag åt dig som köpare. Efter utfört arbete görs ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. Avdraget för rotarbete får vara max 30 procent av arbetskostnaden och vid rutarbete kan man dra av upp till 50 procent på arbetskostnaden. Rot- och rutavdraget få uppnå totalt 50 000 kr per person och år.

Grundkravet för att du som konsument ska kunna nyttja rutavdraget är att arbetet måste vara utfört i din bostad. När det kommer till rotavdraget är grundkravet att du måste vara ägare till den fastighet där jobbet ska utföras. Förutom att du måste äga fastigheten, måste du även använda den som bostad. Det krävs då att byggnaden är utrustad med installationer och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad. Till bostaden räknas även garage, tvättstuga och förråd samt fritidshus eller stuga om du äger detta.

För att ha rätt till rot- och rutavdrag måste du:

  • Varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Haft utgifter för rot- och rutarbete.

Rut som är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt innebär att du kan få skatteavdrag på hushållsarbeten. Exempel på detta är tjänster som städning, barnpassning och trädgårdsarbeten.

Rot är en förkortning av Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Rotavdraget kan du nyttja vid byggnadsarbeten som exempelvis till- och ombyggnad av fastighet eller renoveringar.

Emellanåt införs det nya regler och görs förändringar kring just rut- och rotavdragen. Därför är det klokt om du alltid kollar upp vilka krav och regler som gäller när du behöver nyttja dessa avdrag. Senaste förändringen som skedde kring avdragen trädde i kraft den 1 januari 2016.